พิธีลงนามความร่วมมือการรายงานข่าวจราจร

Home / พิธีลงนามความร่วมมือการรายงานข่าวจราจร

IMG_9467      บริษัท สำนักข่าว บีอีซี จำกัด และ บริษัท นิวเทรนด์ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด ผู้ผลิต รายการทราฟฟิคทรี จัดงาน “พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อการรายงานข่าวจราจร” โดยมี คุณประสาร มาลีนนท์ เป็นประธานในพิธีลงนาม ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้ง 6 องค์กร ได้แก่ กรมทางหลวง กองบัญชาการตำรวจนครบาล การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และ สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและการจราจร

     รายการทราฟฟิคทรี เป็นรายการข่าวโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางช่อง 3 SD (ช่อง28) และ 3 อะนาล็อคโดยรายงานสภาพการจราจรอย่างเต็มรูปแบบรายการแรกของประเทศไทยด้วยข้อมูลการจราจรที่ทันเหตุการณ์ในชั่วโมงเร่งด่วนของการเดินทางบนถนนสายหลัก รวมถึงแยกต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นภาพรวมของสภาพการจราจร ณ ขณะนั้นและนำมาประกอบการตัดสินใจในการเดินทาง โดยมุ่งเน้นให้ผู้ชมตระหนักถึงความปลอดภัยในเรื่องของจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุจากการเดินทาง

     พิธีลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารด้านจราจร ทั้งในด้านความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความรวดเร็วในการนำเสนอข่าวสารแก่ประชาชน เป็นการเน้นย้ำการตระหนักรู้ของประชาชนในด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนกฎวินัยจราจรให้มากยิ่งขึ้น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานด้านการจราจรทั้งภาครัฐและเอกชน และเพื่อผลักดันนโยบายเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ตามประกาศขององค์การสหประชาชาติ เรื่องทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

IMG_9701IMG_9697 IMG_9674 IMG_9659 IMG_9656 IMG_9685 IMG_9735 IMG_9730 IMG_9722