Green Buddy สานต่อโครงการศาสนาค้ำพะยูง

Home / Green Buddy สานต่อโครงการศาสนาค้ำพะยูง

IMG_3271

     ช่อง3 Family (ช่อง13) ร่วมกับ ครอบครัวข่าว3 จัดโครงการ “Green Buddy” สานต่อโครงการ “ศาสนาค้ำพะยูง” ที่มีแนวคิดการปลูกไม้พะยูง 3 ล้านกล้าทั่วประเทศ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยหยุดทำลายป่าในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ และช่วยกันปลูกป่าเพิ่มในพื้นที่แห้งแล้ง ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวิสุทธาจารย์ บ้านหนองกอย ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

     ช่อง 3 Family ช่อง 13 นำทีมโดย นายธเนศรว์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายข่าวช่อง3, นางสาวธนิดา กิจบำรุง รก.ผจก.ข่าวช่อง3 แฟมิลี่ช่อง13, นางวรวรรณ ติณสูลานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ช่อง 3 ร่วมกับ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ อธิบดีกรมป่าไม้, รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น, รศ.นพ.วิทูรย์ ประเสริฐเจริญสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้ประกาศข่าว รายการ Good morning Family News นก นิรมล เมธีสุวกุล, อิน ปฐวี บัววิรัตน์ รายการ BEC News tonight ช่อง3SD(ช่อง28) ทราย เบญจมาลัญช์ ทิพย์ขันทอง นักแสดงมากความสามารถ ตุ๊ก ดวงตา ตุงคะมณี นักร้องจาก KPN รักชน พุทธรังษี, เชตชวิน ชูประทุม นักแสดงจากละครหลวงตามหาชน ไซม่อน เคสเลอร์, ณัฐวุฒิ พินเที่ยง และนักแสดงจากละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ วิรพร จิรเวชสุนทรกุล, นารา เทพนุภา, ภาคิน บวรศิริลักษณ์, เมฆ เมฆวัฒนา, ศรุญสธร ธนวัชรวัฒน์ กิจกรรม Green Buddy คือการจับคู่ Buddy ปลูกและดูแลต้นพะยูงระหว่างนักศึกษาแพทย์ ม.ขอนแก่น กับนักเรียนชั้นประถมโรงเรียนบ้านหนองกอยและโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ จำนวน100คู่ โดย3เดือนจากนี้จะมีกิจกรรมเยี่ยมต้นไม้และนัดพบBuddyเพื่อติดตามประเมินผล และอีก6เดือน ต้นพะยูงของคู่ Buddy ที่มีความสูงที่สุดจะได้รับรางวัลและยกย่องผ่านรายข่าวของช่อง3 เพื่อเป็นต้นแบบแก่เยาวชนต่อไป

     โครงการGreen Buddyได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น สนับสนุนหมวก Green buddyรวมทั้งอาหารและเครื่องดื่ม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนเสื้อGreen buddyให้ผู้ร่วมปลูกต้นไม้ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส สนับสนุนจักรยานให้เด็กยืมเรียน บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สนับสนุนตู้หนังสือ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนน้ำดื่ม องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่ ร่วมจัดเตรียมสถานที่และอาหาร กรมป่าไม้ ร่วมสนับสนุนพันธ์กล้าไม้พะยูง 500 ต้น เตรียมพื้นที่ปลูกและมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนร่วมปลูกป่า และ แอร์เอเชีย สนับสนุนการเดินทางของดารานักแสดงทุกท่าน

IMG_3290  IMG_3295 IMG_3302 IMG_3293IMG_3345 IMG_3459 IMG_3486 IMG_3492 IMG_3500 IMG_3504 IMG_3509 IMG_3511 IMG_3517 IMG_3525 IMG_3532 IMG_3543 IMG_3561