อลังการมาก!! MR. & MISS PARATA of THAILAND 2016 ในงาน“ Bharata Night Party “

Home / อลังการมาก!! MR. & MISS PARATA of THAILAND 2016 ในงาน“ Bharata Night Party “

อลังการมาก!! MR. & MISS PARATA of THAILAND 2016 ในงาน Bharata Night Party 

13956756_1178991922172712_1497742510_n

 

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงาน “ Bharata Night Party “ ที่เปิดตัวหนุ่มสาวภารตะอย่างอลังการ สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2558 สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน ได้จัด การประกวดเทพบุตรไทยแลนด์ แดนภารตะ ๒๕๕๘ (Mr. Thailand Of Parata 2015)เป็นการประกวดเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมการแต่งกาย และความรู้ของประเทศอินเดีย โดยนำเสนอผ่านทางผู้เข้าประกวด “ ประเภทชาย “ ซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทย

 

13957456_1178991918839379_1626292140_n
ภายในงาน “ Bharata Night Party “ นี้ ทางสมาคมฯ เป็นกิจกรรมหนึ่งของการประกวด MR. & MISS PARATA of THAILAND 2016 โดยมี คุณสุมณี คุณะเกษม เป็นประธานจัดงาน ซึ่งเป็นการนำเอาวัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรมการดำรงชีวิตของชาวอินเดีย ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย มาเดินแบบในงานซึ่งออกแบบและตัดเย็บ โดยผ้าไหมไทย อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ให้แก่เยาวชนวัยรุ่นไทยได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ วัฒนธรรมอันดีงามระหว่าง ไทย-อินเดีย อันเป็นมิตรที่ดีตลอดมา และยังเป็นการรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย สมาคมฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสัมพันธไมตรีของทุกภาคส่วน จึงมีการส่งเสริมในกิจกรรมต่างๆอันเป็นประโยชน์ พร้อมกันนั้นยังส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้น ยิ่งขึ้นสืบไป

 

13956994_1178991928839378_2044222349_n

 

14010064_1178991925506045_1444005527_n

 

วัตถุประสงค์การจัดงานรวมไปถึงการมีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน ในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยในการจัดรูปแบบการประกวดที่นำเสนอการแต่งกายในแบบฉบับของอินเดีย ในฐานะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และ พบปะ พูดคุย เพื่อต่อยอดทางธุรกิจและเปิดตลาดธุรกิจอินเดีย ด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ตลอดจนธุรกิจการบิน และอีกหลายๆ ด้านของสายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระหว่าง ไทย กับ อินเดีย ผ่าน ทูตสัมพันธไมตรี และ Brand Ambassador ในแต่ละสายธุรกิจอีกด้วยซึ่งภายในงานก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากแขกท่านผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน อาทิ เช่น รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ, คุณพรหมโชติ ไตรเวช หัวหน้า ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผอ.ปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร, คุณไพโรจน์ ทุ่งทอง ประธานบริหาร กรรมการผู้จัดการ สวนลุมไนท์บาซาร์, คุณสิริกานต์ อ้นสนกราน CEO เอ็นสิริ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล คุณอรุณวรรณ สุ่มศรีสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล แมนเนจเม้นท์ โปรวิชั่น จำกัดเมื่อวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ The BaZaar Theater The BaZaar Bangkok Hotel สวนลุมไนท์บาซ่า รัชดาภิเษก ที่ผ่านมา