คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้นได้ ถ้า ปากท้องชุมชน ได้รับการเลียวแล

Home / คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้นได้ ถ้า ปากท้องชุมชน ได้รับการเลียวแล

244083995-pak01

รายการ ปากท้องชุมชน นับเป็นรายการที่นำเสนอต้นแบบชุมชนเพื่อชีวิตที่เป็นสุข กับเรื่องราวความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชม ว่าเขาจะทำอาชีพอะไรในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเอง โดยการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นมาใช้และยังคงรักษาความเป็นถิ่นเดิมจากรุ่นสู่รุ่น รากฐานของชีวิตจะดีขึ้นได้นั้นสำคัญเลยคือเรื่อง ปากท้องของชุมชน อาชีพ ที่สร้างรายได้ให้ผู้ในสังคมไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินห่างบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง

hqdefaultxx242986281-park01

รายการนี้จะพาคุณผู้ชมบุกไปยังท้องที่ต่างๆที่สามารถเลี้ยงชีวิตผู้คนในชุมชนของตัวเอง ว่าผู้คนมีส่วนร่วม มีการจัดการและพัฒนาชุมชนของตัวเองอย่างไรถึงทำให้ การเลี้ยงปากเลี้ยงทองไม่ใช่เอาชีวิตรอดไปวันๆ แต่ยังมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตในสังคมที่ตัวเองอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษติดตามชมรายการ ปากท้องชุมชนได้ ทางช่อง Spring News เวลา 14.30-15.00 จันทร์-ศุกร์

242035306-pak01hqdefault