ปลุกจิต KID อาสา

Home / ปลุกจิต KID อาสา

 

 TV_PROGRAM42711

1536536_624840620913222_1728810960_n

เพราะสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนไป เด็ก ๆ เริ่มห่างหายจากคำว่า คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา เพราะไม่อยากเห็นเด็กไทยโตไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่น ๆ รายการ ปลุกจิต KID อาสา” จึงขออาสาที่จะพาน้องไปพบกับภารกิจเรียนรู้คุณธรรมสร้างจิตอาสาผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น รถเข็นนิทาน สานความห่วงใย ที่น้อง ๆ อาสามาร่วมเล่านิทานให้น้อง ๆ ที่ป่วยในโรงพยายบาลได้ฟัง หรือตอน หลักธรรมที่ควรใช้ในชีวิตประจำวัน ที่จะมาเรียนรู้หลักธรรมกับคุณสรพงษ์ ชาตรี ในการช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แต่ละตอนล้วนแฝงไปด้วยเรื่องราวของจิตอาสา คุณธรรมในการดำเนินชีวิต ที่ปัจจุบันหลาย ๆ คนอาจหลงลืมไป

1236981_564792476918037_159845679_n 154473_564791976918087_2081527831_n

1926923_644708175593133_736125211_n maxresdefault (3)

ติดตามรายการ ปลุกจิต KID อาสาได้ทางช่อง TNN 24 มาร่วมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านรายการดีๆ  ที่ยังคงมีอยู่ในสังคม ทุกวัน  เวลา 16.30 -17.00 น.