อัพเดตเทรนด์บ้านกับรายการ “อยู่สบาย”

Home / อัพเดตเทรนด์บ้านกับรายการ “อยู่สบาย”

ij9k6bbiei9bhgbbga8ki

รายการ อยู่สบาย

           รายการสำหรับคนรักบ้าน นำเสนอผลงานทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบที่พักอาศัย โดยเสนอแนวคิดไอเดียต่างๆ ที่ทันสมัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวบรวมเนื้อหาสาระ , ความคิดเห็น , ข้อเสนอแนะ และตอบข้อสงสัยจากผู้ชมทางบ้านที่มีความคิ­ดเห็นหลากหลาย ให้ทราบถึงปัญหา วิธีการแก้ไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับบ้าน เช่น การแก้ปัญหาการต่อเติมบ้าน, ร้าว รั่ว ร้อน อีกทั้งเน้นการสาธิตด้วยการ Drawing สดๆ ผ่านรายการ “อยู่สบาย” โดยวิทยากรมากคุณภาพทั้งสถาปนิก , วิศวกร , มัณฑนากร, Mr. Drawing และMr. CAD ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสดๆ ในรายการออกอากาศสด ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00 — 11.00 น. ทาง Nation Channel

58fhhc889bgi5idfcgide 90624 720394bd b5bed5g8gjceahbdkej8k gfa65g765b8hj76jjdb9g thegrand-ib