ดูทีวีช่อง new)tv ออนไลน์ เข้าใจโลก เข้าใจชีวิต เนื้อหารายการเป็นประเภทข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน และสาระบันเทิงต่างๆ สารคดีสำรวจโลก คลิกได้ช่องหมายเลข 18