ดูทีวีช่อง TNN24 สถานีข่าว Thai News Networks หรือ TNN 24 และช่อง TNN 2 เป็นสถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลางโดยทีมข่าวมืออาชีพ ที่สะท้อนแนวคิดของคนข่าวอย่างแท้จริง