ดูทีวีช่อง Voice TV (วอยส์ทีวี) หมายเลขช่อง 21 ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ปัจจุบัน วอยซ์ทีวี ได้เปลี่ยนแปลงโลโก้เป็น Voice TV 21 ซึ่งได้เพิ่มหมายเลข 21 ต่อท้ายโลโก้เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ