กรุงเทพฯแสงสีแห่งความสุข Bangkok Light of Happiness

กรุงเทพฯแสงสีแห่งความสุข Bangkok Light of Happiness

หลังจากถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์  กันไปมากโขอยู่ สำหรับของขวัญวันปีใหม่ที่ทาง กรุงเทพมหานคร มอบเป็นของขวัญให้แก่ คนกรุงและประชาชนทั่วประเทศ เดินทาง เข้ามาชมไฟลานคนเมือง “กรุงเทพฯแสงสีแห่งความสุข Bangkok Light of Happiness” กิจกรรมการประดับตกแต่งไฟเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 30…