SME ไม่หลงทาง! ในรายการ กลยุทธ์ธุรกิจ กับ อ.ธันยวัชร์

SME ไม่หลงทาง! ในรายการ กลยุทธ์ธุรกิจ กับ อ.ธันยวัชร์

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลง ความคิดหรือค่านิยมของคนก็เริ่มเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องแนวคิดของการทำงาน ในยุคปัจจุบันคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเริ่มมีให้เห็นมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความสำเร็จของการทำงานที่ใช้ความคิดนอกกรอบ ไม่จำเป็นต้องทำงานราชการหรือเอกชนนั่งหลังขดหลังแข็งอีกต่อไป และการทำงานที่ตัวเองได้เป็นเจ้าของกิจการกำลังเป็นเทรนด์ใหม่ของคนในยุคนี้ ธุรกิจ SME จึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของใครหลายคนที่เห็นโอกาส เห็นลู่ทาง หรือเห็นช่องทางการทำมาหากิน สร้างโอกาสจากงานอดิเรกที่ตัวเองรัก สร้างอาณาจักรของตัวเองเพื่อวันหนึ่งจะกลายเป็นเสาหลักที่สำคัญ แต่การทำธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย…