อรวี สัจจานนท์ โชว์เพลงหวาน กุหลาบเวียงพิงค์ ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ “คุณพระช่วยสำแดงสด ครั้งที่ ๕”

อรวี สัจจานนท์ โชว์เพลงหวาน กุหลาบเวียงพิงค์ ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ “คุณพระช่วยสำแดงสด ครั้งที่ ๕”

        รายการ “คุณพระช่วย” วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค.นี้ในช่วง “ล้อมวงเล่า ล้อมวงเล่น” พบกับเรื่องราวของเพลงหวานทางเหนือในเพลง “กุหลาบเวียงพิงค์” ผลงานจากปลายปากกาของ คุณวงจันทร์ ไพโรจน์ ที่ชีวิตอยู่แต่กับเสียงเพลงมาตลอด งานนี้ได้…