กทม. เปิดขยายการมาชมไฟลานคนเมืองถึง 31 มกราคม

กทม. เปิดขยายการมาชมไฟลานคนเมืองถึง 31 มกราคม

กทม. มาบอกข่าวดีให้คนกรุงเทพ และชาวไทยทั่วประเทศอีกแล้วจ้า เพราะ เปิดขยายการมาชมไฟลานคนเมือง “กรุงเทพฯแสงสีแห่งความสุข Bangkok Light of Happiness” เพิ่มอีก 1 วันจากวันที่ 30 มกราคมที่จะเป็นวันสุดท้าย…