โป๊ปฟรานซิสทรงห่วงใย! สมดุลงานและชีวิตของลูกจ้าง

โป๊ปฟรานซิสทรงห่วงใย! สมดุลงานและชีวิตของลูกจ้าง

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวในระหว่างการออกมหาสมาคมประจำสัปดาห์ที่สำนักวาติกัน โดยตำหนิตลาดแรงงานทั่วโลกที่คำนึงถึงแต่ผลกำไรทางธุรกิจ และกำลังเป็นเทรนด์ที่อันตราย ซึ่งอาจสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อสังคมและครอบครัว ขณะเดียวกันพระองค์ยังตรัสอีกว่าการทำงานเป็นการอุทิศตนและการบริหารจัดการเรื่องการจ้างงานเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญต่อสังคมและมนุษย์ ไม่ควรปล่อยให้เป็นเรื่องของคนไม่กี่คน นอกจากนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสยังทรงเน้นถึงนายจ้างที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกจ้าง และการทำให้พนักงานตกงานก็จะเป็นอันตรายต่อสังคมตามมา ทั้งนี้ในหลายช่วงเดือนที่ผ่านมา พระองค์ทรงมีพระดำรัสหลากหลายในด้านที่เกี่ยวข้องกับชีวิตครอบครัวระหว่างที่ให้ชาวคริสต์เข้าเฝ้าประจำสัปดาห์ ติดตามชมรายการ Welcome World ได้ทุกวัน เวลา…