เมล่อนไร้ดิน! เกษตรยุคใหม่ รายได้หลักแสน

เมล่อนไร้ดิน! เกษตรยุคใหม่ รายได้หลักแสน

ในช่วงหลังนี้เราจะพบเห็นข่าวเกี่ยวกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินกันเพิ่มมากขึ้น การปลูกแบบไร้ดินก็กำลังเป็นที่นิยมและแพร่หลายมากขึ้นในหมู่เกษตรกร วันนี้รายการ Good Morning Thailand จะพาไปดูฟาร์มเมล่อนไร้ดินที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นฟาร์มของ คุณยศวัฒน์ ศิริอธิพันธ์ จุดเริ่มต้นในการทำการเกษตรไร้ดินตามความคิดของคุณยศวัฒน์นั้นต้องการปลูกพืชชนิดใหม่ที่ผู้สูงอายุสามารถปลูกได้ และทำเงินได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง โดยสร้างเป็นโรงเรือนที่ใช้สำหรับปลูกเมล่อนไร้ดิน มีมูลค่าในการก่อสร้างอยู่ที่ 150,000…