อับเดทความเคลื่อนไหวรอบด้านกับ Mcot Family News

อับเดทความเคลื่อนไหวรอบด้านกับ Mcot Family News

รายการข่าวที่มีสาระมีเนื้อหากับเยาวชน ส่งเสริมให้เกิดความรู้และการพัฒนาสำหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปวัฒณธรรมท้องถิ่น รวมถึงเรื่องราวคนเก่งคนดี รายการ Mcot Family News พร้อมนำเสนอสู่สังคมโดยมองกลุ่มเยาวชนที่กำลังจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ นอกจากนี้ยังมีข่าวอับเดทกิจกรรมที่แนะนำให้เด็กควรเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นการเปิดนิทรรศการใหม่ๆเพื่อสงเสริมความรู้ หรือเรื่องราวทางวิชาการ นับว่าเป็นรายการที่น้องๆหนูดูได้ พร้อมกับผู้ปกครอง เพื่อที่จะรู้ทันความเคลื่อนไหวต่างๆที่เป็นประโยชน์…