ฉายภาพป่าอเมซอนบนรูปปั้นพระเยซูในบราซิล

ฉายภาพป่าอเมซอนบนรูปปั้นพระเยซูในบราซิล

ภาพของผืนป่าอเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ที่เปรียบเสมือนปอดของโลกถูกฉายให้ปรากฏอยู่บนรูปปั้นพระเยซูในนครริโอเดอจาเนโรของประเทศบราซิล เมื่อวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่น ทางผู้จัดงานเปิดเผยว่าแนวคิดในการจัดกิจกรรมนี้เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงคุณประโยชน์ของป่าอเมซอนที่มีต่อโลกใบนี้ ทั้งในแง่สภาพอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงความสำคัญต่ออีกหลายล้านชีวิตที่อาศัยอยู่ในผืนป่าขนาดใหญ่ที่สุดในบราซิล ซึ่งภาพที่จัดฉายอยู่บนรูปปั้นพระเยซูเป็นผลงานของศิลปินชาวบราซิลและเยอรมันมีทั้งภาพป่าไม้ และภาพของชนเผ่าต่าง ๆ ในป่าอเมซอน และนักออกแบบแสงชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ดูแลการฉายภาพดังกล่าว ป่าอเมซอนถือเป็นป่าฝนเขตร้อนขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก มีพื้นที่ครอบคลุมประเทศบราซิล โคลัมเบีย เปรู…