วู้ดดี้ เกิดมาคุย วู้ดดี้ เกิดมาคุย (ช่วง 1) วันที่ 11 ธันวาคม 2554

วู้ดดี้ เกิดมาคุย วู้ดดี้ เกิดมาคุย (ช่วง 1) วันที่ 11 ธันวาคม 2554

วู้ดดี้ เกิดมาคุยสัมภาษณ์ ฮิวจ์ แจ็คแมน (ดาราฮอลลีวู้ด สัญชาติออสเตรเลีย) วันที่ 11 ธันวาคม 2554

วู้ดดี้ เกิดมาคุย วู้ดดี้ เกิดมาคุย (ช่วง 2) วันที่ 11 ธันวาคม 2554

วู้ดดี้ เกิดมาคุย วู้ดดี้ เกิดมาคุย (ช่วง 2) วันที่ 11 ธันวาคม 2554

วู้ดดี้ เกิดมาคุยสัมภาษณ์ ฮิวจ์ แจ็คแมน (ดาราฮอลลีวู้ด สัญชาติออสเตรเลีย) วันที่ 11 ธันวาคม 2554

วู้ดดี้ เกิดมาคุย วู้ดดี้ เกิดมาคุย (ช่วง 3) วันที่ 11 ธันวาคม 2554

วู้ดดี้ เกิดมาคุย วู้ดดี้ เกิดมาคุย (ช่วง 3) วันที่ 11 ธันวาคม 2554

วู้ดดี้ เกิดมาคุยชิมความอร่อยเมนูอาหารเช้าสไตล์ ฮิวจ์ แจ็คแมน ร้าน Bill’s และว่ายน้ำที่หาด Bondi Beach วันที่ 11 ธันวาคม 2554

วู้ดดี้ เกิดมาคุย วู้ดดี้ เกิดมาคุย (ช่วง 4) วันที่ 11 ธันวาคม 2554

วู้ดดี้ เกิดมาคุย วู้ดดี้ เกิดมาคุย (ช่วง 4) วันที่ 11 ธันวาคม 2554

วู้ดดี้ เกิดมาคุยสุดยอดจิตรกรไทยระดับโลก อ.ถวัลย์ ดัชนี และ ศิลปิน 2 ซีกโลก อ.กมล ทัศนาญชลี วันที่ 11 ธันวาคม 2554

วู้ดดี้ เกิดมาคุย วู้ดดี้ เกิดมาคุย (ช่วง 5) วันที่ 11 ธันวาคม 2554

วู้ดดี้ เกิดมาคุย วู้ดดี้ เกิดมาคุย (ช่วง 5) วันที่ 11 ธันวาคม 2554

วู้ดดี้ เกิดมาคุยสุดยอดจิตรกรไทยระดับโลก อ.ถวัลย์ ดัชนี และ ศิลปิน 2 ซีกโลก อ.กมล ทัศนาญชลี วันที่ 11 ธันวาคม 2554