มาดูความฉลาดของเจ้า “หมึกยักษ์” ใน “สำรวจโลก”

มาดูความฉลาดของเจ้า “หมึกยักษ์” ใน “สำรวจโลก”

พื้นน้ำใต้ภูเขาไฟเป็นโลกที่อันตราย ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เสี่ยงตายต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ทั้งโดนหินภูเขาไฟทับ โดนไอความร้อนใต้ทะเลที่พวยพุ่ง หรือโดนนักล่าจับเป็นอาหาร มีสิ่งมีชีวิตแบบพิเศษเท่านั้นที่จะอาศัยอยู่ได้ นั่นคือ “หมึกยักษ์” ความสามารถ และความฉลาดในการแก้ปัญหาของมัน จะทำให้มันอยู่รอดในโซนอันตรายนี้ได้อย่างไร ติดตามใน ‪‎สารคดี สำรวจโลก‬ อังคารที่ 14…

กบนอกกะลา รายการน้ำดีทางช่องMCOT HD

กบนอกกะลา รายการน้ำดีทางช่องMCOT HD

  กบนอกกะลา รายการที่จะพาคุณออกจากโลกแคบ แล้วมองเห็นโลกกว้าง กว่าที่คุณเคยเห็น พาคุณไปเจาะลึกทุกที่มาของสิ่งที่อยู่บนโลกในใบนี้ เรื่องบางเรื่อง ของบางอย่าง คุณอาจจะเห็นอยู่ทุกวันแต่ไม่รู้ถึงที่มาของสิ่งนั้น ๆ กบนอกกะลาจะอาสาพาคุณเข้าไปบุกถึงต้นเรื่อง พาคุณค่อยๆ เรียนรู้ถึงที่มาจนถึงปลายเรื่อง รูปแบบของผู้ดำเนินรายการเป็นจุดเด่นของเรื่อง เสมือนกับว่าคุณและผู้ดำเนินการร่วมกันเดินทางไปค้นหาคำตอบด้วยกัน…