สุขภาพดีด้วย 4 ล.! อิ่มบุญ อิ่มใจในเทศกาลกินเจ

สุขภาพดีด้วย 4 ล.! อิ่มบุญ อิ่มใจในเทศกาลกินเจ

เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจกันแล้ว เทศกาลกินเจนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13-21 ตุลาคมนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้คำแนะนำว่าประชาชนควรทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการขอให้ยึดหลัก 4 ล. ได้แก่ “ละ” การบริโภคเนื้อสัตว์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “เลือก”…