ไม่อยากป่วย? เริ่มดูแลสุขภาพตัวเองในรายการ สโมสรสุขภาพ

ไม่อยากป่วย? เริ่มดูแลสุขภาพตัวเองในรายการ สโมสรสุขภาพ

เมื่อการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ดูเหมือนจะสามารถต่อกรกับโรคภัยไข้เจ็บได้ แต่เชื้อโรคเริ่มดื้อและบางส่วนกลายพันธุ์ ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บชนิดใหม่ที่ปรากฏตามข่าวให้เห็นบ่อยครั้ง สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลปกป้องตนเองให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีภูมิต้านทานที่แข็งแกร่ง ไม่ให้โรคร้ายเข้ามากล้ำกรายได้ รายการ สโมสรสุขภาพ รายการที่จะเข้ามาตอบโจทย์เรื่องสุขภาพทั้งหมด โดยรายการจะสรรหานำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพมานำเสนอ อาทิ งานอบรมสัมมนาที่เกี่ยวกับสุขภาพ สถานที่ออกกำลังกายที่น่าสใจ นอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ…