มาดูความฉลาดของเจ้า “หมึกยักษ์” ใน “สำรวจโลก”

มาดูความฉลาดของเจ้า “หมึกยักษ์” ใน “สำรวจโลก”

พื้นน้ำใต้ภูเขาไฟเป็นโลกที่อันตราย ก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เสี่ยงตายต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ทั้งโดนหินภูเขาไฟทับ โดนไอความร้อนใต้ทะเลที่พวยพุ่ง หรือโดนนักล่าจับเป็นอาหาร มีสิ่งมีชีวิตแบบพิเศษเท่านั้นที่จะอาศัยอยู่ได้ นั่นคือ “หมึกยักษ์” ความสามารถ และความฉลาดในการแก้ปัญหาของมัน จะทำให้มันอยู่รอดในโซนอันตรายนี้ได้อย่างไร ติดตามใน ‪‎สารคดี สำรวจโลก‬ อังคารที่ 14…