ส่งออกเฟอร์นิเจอร์เฮ! อานิสงส์จากค่าเงินบาทอ่อน

ส่งออกเฟอร์นิเจอร์เฮ! อานิสงส์จากค่าเงินบาทอ่อน

หลังจากที่ค่าเงินบาทไทยได้อ่อนค่าสูงสุดในรอบ 6 ปี เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยอยู่ที่ 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้การส่งออกสินค้าบางอย่างเป็นไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์ในครั้งนี้ โดย นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์…