เชฟกระทะเหล็ก: ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ ปลาทูน่าบลูฟิน 3/6

เชฟกระทะเหล็ก: ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ ปลาทูน่าบลูฟิน 3/6

รายการเชฟกระทะเหล็ก Iron Chef Thailand ย้อนหลัง วันพุทธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ดารารับเชิญ เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ 3/6

เชฟกระทะเหล็ก: ซอนย่า คูลลิ่ง วัชรสินธุ์ กุ้งล็อบสเตอร์ 5/6

เชฟกระทะเหล็ก: ซอนย่า คูลลิ่ง วัชรสินธุ์ กุ้งล็อบสเตอร์ 5/6

รายการเชฟกระทะเหล็ก Iron Chef Thailand ย้อนหลัง วันพุทธที่ 17 ตุลาคม 2555 ดารารับเชิญ ซอนย่า คูลลิ่ง วัชรสินธุ์ 5/6