Brad Pitt จับมือ Morgan Freeman! ล่าฆาตกรต่อเนื่องใน Seven เซเว่น เจ็ดต้องฆ่า

Brad Pitt จับมือ Morgan Freeman! ล่าฆาตกรต่อเนื่องใน Seven เซเว่น เจ็ดต้องฆ่า

Seven เซเว่น เจ็ดต้องฆ่า ว่าด้วยเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องที่ทำการฆ่าเหยื่อของตน 7 ราย โดยมีเหตุจูงใจมาจากบาปทั้ง 7 ประการของพระคัมภีร์ โดยเหยื่อทั้ง 7 ได้ทำบาปของตนคนละประการ และฆาตกรก็แสดงตัวเสมือนตนเองเป็นดาบของพระเจ้าที่จะมาลงทัณฑ์คนบาปเหล่านั้นด้วยความโหดเหี้ยม ทำให้ตำรวจนักสืบ “เดวิด…