ดีเอ็นเอเนื้อสัตว์ปน! “นพ.อภิชัย” แนะวิธีเลือกซื้ออาหารเจ

ดีเอ็นเอเนื้อสัตว์ปน! “นพ.อภิชัย” แนะวิธีเลือกซื้ออาหารเจ

วันนี้ถือเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลกินเจแล้ว หลายคนเริ่มหันมาให้ความสนใจและงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ในช่วงนี้เพิ่มขึ้น จึงได้มีอาหารที่เลียนแบบเนื้อสัตว์เข้ามาจำหน่าย เพื่อให้ง่ายต่อคนที่เริ่มหันมาทานอาหารเจ แต่อาหารเจที่เลียนแบบเนื้อสัตว์บางอย่างอาจจะมีดีเอ็นเอของเนื้อสัตว์ปลอมปนอยู่ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้สุ่มตรวจอาหารเจเลียนแบบเนื้อสัตว์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด และมีรายละเอียดอย่างชัดเจนนั้นยังไม่พบดีเอ็นเอเนื้อสัตว์ปลอมปน แต่เมื่อสุ่มตรวจอาหารเจเลียนแบบเนื้อสัตว์ในลักษณะที่แบ่งขายกลับพบดีเอ็นเอเนื้อสัตว์ปลอมปนอยู่ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า ควรเลือกซื้ออาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์ที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์อย่างมิดชิด และมีฉลากแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจน ผู้บริโภคเองก็ต้องสังเกตสีของเนื้อสัตว์เทียม…

สุขภาพดีด้วย 4 ล.! อิ่มบุญ อิ่มใจในเทศกาลกินเจ

สุขภาพดีด้วย 4 ล.! อิ่มบุญ อิ่มใจในเทศกาลกินเจ

เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจกันแล้ว เทศกาลกินเจนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13-21 ตุลาคมนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้คำแนะนำว่าประชาชนควรทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการขอให้ยึดหลัก 4 ล. ได้แก่ “ละ” การบริโภคเนื้อสัตว์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “เลือก”…