ปรับแน่! ร้านเบเกอรี่ไม่แสดงป้ายราคาสินค้า

ปรับแน่! ร้านเบเกอรี่ไม่แสดงป้ายราคาสินค้า

คุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่า หลังจากกระทรวงพาณิชย์ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนอย่างต่อเนื่องว่าลูกค้าโดนเอาเปรียบจากร้านขนม บางแห่งขายในราคาที่สูงเกินจริง ทำให้คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเตรียมออกประกาศกำหนดให้ร้านค้าที่จำหน่ายขนมทุกชนิดต้องติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบราคาสินค้าก่อนซื้อ หากร้านใดไม่ติดป้ายราคาจะมีความผิดปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งครอบคลุมร้านจำหน่ายขนมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นร้านในห้างสรรพสินค้า ร้านเบเกอรี่ ร้านทั่วไป หรือร้านค้าในตลาดสด…