พร้อมแอดมิชชั่น! ในรายการ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย

พร้อมแอดมิชชั่น! ในรายการ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย

ใครที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะมัธยมศึกษาปีที่ 6 อีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญที่จะก้าวเดินต่อไปยังอุดมศึกษาเพื่อศึกษาในศาสตร์และแขนงวิชาที่ตนสนใจ ซึ่งช่วงเวลานี้นอกจากจะต้องเตรียมความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ก็ยังมีเรื่องเกณฑ์คะแนนที่ใช้ยื่น โควต้าที่เปิดรับ การสอบตรง และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมไปถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยหลังจากที่เข้าไปได้แล้วอีกด้วย เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย TEEN STYLE…