Kidzaaa “รวมมิตรปล่อยของ” ฝรั่งฟิเจอริ่งหมอลำ

Kidzaaa “รวมมิตรปล่อยของ” ฝรั่งฟิเจอริ่งหมอลำ

Kidzaaa “รวมมิตรปล่อยของ” ฝรั่งฟิเจอริ่งหมอลำ“เกรท-แมท” ทึ่งเด็ก 3-4 ขวบโชว์เพลงนกเขาคูรัก !!   ได้ยินกิตติศัพท์ความน่ารักของเหล่าว่าที่ซุป’ตาร์ฟันน้ำนมในรายการ Kidzaaa The Audition มานานแล้ว พอคิวว่างตรงกัน เกรท…