โฟลค์สวาเกนอ่วม! หลังสหรัฐฯ พบปัญหาปล่อยมลพิษ

โฟลค์สวาเกนอ่วม! หลังสหรัฐฯ พบปัญหาปล่อยมลพิษ

รถยนต์ของโฟลค์สวาเกนมีปัญหาเสียแล้ว เมื่อทางการสหรัฐฯ กล่าวหาว่าบริษัทตกแต่งตัวเลขการปล่อยมลพิษของรถยนต์ดีเซลต่ำกว่าความเป็นจริงราว 500,000 คัน โดยบริษัทออกมายอมรับและออกแถลงการณ์ขอโทษกรณีที่จงใจติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อปรับเปลี่ยนการปล่อยมลภาวะให้อยู่ในโหมดที่สะอาดขึ้นระหว่างการทดสอบ โดยรถยนต์โฟล์คสวาเกนปล่อยไอเสียมากกว่ามาตรฐานที่กฎหมายระบุถึง 40 เท่า กรณีดังกล่าวนอกจากจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงด้านความซื่อสัตย์แล้ว ยังส่งผลในเรื่องผลกำไรจากการเรียกคืนรถยนต์บางส่วนเพื่อปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ให้วัดค่าอย่างถูกต้อง รวมถึงค่าปรับจากการละเมิดกฎระเบียบที่อาจจะสูงถึง 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ…