เด็กดีที่น่าช่วยเหลือ! ม.5 กรีดยางเลี้ยงครอบครัว

เด็กดีที่น่าช่วยเหลือ! ม.5 กรีดยางเลี้ยงครอบครัว

ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์แนะแนวได้เดินทางไปที่บ้านท่าเรือ บ้านเลขที่ 230 หมู่ 5 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ พบนางสาวสุพรรณี โกศล อายุ 17 ปี…