ใยปอเพิ่มมูลค่าสินค้า! แนวคิดกลุ่มแปรรูปสายใยปอ บ้านตอกแป้น

ใยปอเพิ่มมูลค่าสินค้า! แนวคิดกลุ่มแปรรูปสายใยปอ บ้านตอกแป้น

การเพิ่มมูลค่าสินค้าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม วันนี้รายการ Good Morning Thailand พาไปรู้จักกับกลุ่มแปรรูปสายใยปอบ้านตอกแป้น ที่ใช้ใยปอมาทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นอกจากใช้ใยปอทำเป็นเชือกหรือกระสอบป่านก็หันมาทำเป็นสินค้าอื่น ๆ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น แต่การใช้ใยปอมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นั้นยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร คนส่วนใหญ่มองว่ามีกลิ่นเหม็น และยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก จึงต้องใช้เทคนิคในการพัฒนาเพื่อให้สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เป็ยที่ยอมรับ…