การเกษตรแห่งอนาคต!? การเกษตรแบบไฮโดรโปนิกส์

การเกษตรแห่งอนาคต!? การเกษตรแบบไฮโดรโปนิกส์

เมื่อวิศวกรอวกาศหญิงชาวอิตาเลียนผันตัวเองมาเป็นเกษตรกร โดยได้สร้างเรือนกระจกปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งการเกษตรแบบไฮโดรโปนิกส์ก็คือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เรือนกระจกนี้สามารถควบคุมระดับอุณภูมิและความชื้นจากคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ ความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสามารถปรับอุณภูมิไม่ให้ศัตรูพืชมีชีวิตอยู่ได้ และในพื้นที่ขนาดเท่ากัน การปลูกพืชในเรือนกระจกนี้สามารถปลูกได้จำนวนมากกว่า เธอมองว่าการปลูกพืชแบบนี้คือการเกษตรแบบยั่งยืน เพราะเรือนกระจกนี้สามารถปลูกพืชได้แทบทุกสภาพอากาศ ประกอบกับโลกใบนี้มีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หากต้องไปอาศัยอยู่ดาวดวงอื่น เรือนกระจกนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าเราสามารถปลูกพืชได้…