Criminal Minds Season 9 ทีมแกร่งเด็ดขั้วอาชญากรรม

Criminal Minds Season 9 ทีมแกร่งเด็ดขั้วอาชญากรรม

Criminal Minds Season 9 ทีมแกร่งเด็ดขั้วอาชญากรรม เรื่องราวของหน่วยวิเคราะห์พฤติกรรม Behavioral Analysis Unit (BAU) สังกัด FBI ซึ่งมีหน้าที่ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของฆาตรกร โดยการวิเคราะห์จากพฤติกรรมของฆาตกรในคดีนั้น ๆ…