ซีรีส์เกาหลี Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง

ซีรีส์เกาหลี Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง

Jang Ok Jung จางอ๊กจอง ตำนานรักแห่งจอมนาง จางอ๊กจอง (สนมจางฮีบิน) ผู้ทรงเป็นพระสนมเอกในพระเจ้าซุกจงแห่งโชซอน กล่าวขานถึงความร้ายกาจ หลงบ้าอำนาจบาทใหญ่