ซีรี่ย์เกาหลี The Kingdom of The Winds มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน

ซีรี่ย์เกาหลี The Kingdom of The Winds มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน

มูยุล มหาบุรุษพิชิตแผ่นดิน เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสองพันปีที่แล้วหลังรัชสมัยของพระเจ้าจูมง ซึ่งเป็นผู้รวบรวมชนเผ่าต่างๆ เข้าด้วยกัน ต่อมา พระเจ้ายูรี…