เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี Argon

เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี Argon

Kim Baek Jin (Kim Joo Hyuk) เป็นผู้ประกาศข่าวและเป็นผู้นำในการายงานข่าวการสืบสวนสอบสวน “Argon” เขาไม่ยอมรับข้อผิดพลาดและอาศัยเฉพาะข้อเท็จจริง