มือถือผู้สูงอายุ! OwnFone ใช้ง่ายไม่ซับซ้อน

มือถือผู้สูงอายุ! OwnFone ใช้ง่ายไม่ซับซ้อน

บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือในอังกฤษได้พัฒนา OwnFone โทรศัพท์มือถือเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่สามารถโทรศัพท์และสื่อสารกับผู้อื่นได้ง่ายและรวดเร็ว เพียงกดปุ่มเดียวก็สามารถโทรศัพท์หาบุคคลอื่นได้ถึง 4 สาย ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ ๆ ลงไปได้มาก ซึ่งเจ้า OwnFone ถูกผลิตเครื่องต่อเครื่องเพื่อลูกค้าแต่ละคน โดยจะมีการตั้งค่าการโทรศัพท์ไว้ล่วงหน้า เช่น ชื่อ…