โตอย่างฉลาด! สังเกตพัฒนาการเด็กใน Smart Junior

โตอย่างฉลาด! สังเกตพัฒนาการเด็กใน Smart Junior

การเลี้ยงลูกอย่างดีที่สุดคือสิ่งที่คุณพ่อและคุณแม่ต้องการ แต่หลายครั้งมักเกิดความไม่แน่ใจว่าการที่อบรมสั่งสอนลูกเหมือนครั้งที่ตัวเองเป็นเด็กนั้นเป็นสิ่งที่ถูกวิธีแล้วหรือไม่ ยังมีอะไรที่ต้องแก้ไข หรือมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมเสริมให้ดียิ่งขึ้น รายการ Smart Junior โตอย่างฉลาด เป็นอีกหนึ่งรายการที่จะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เข้าใจวิธีการเลี้ยงลูกให้ดียิ่งขึ้น สัปดาห์นี้รายการ Smart Junior โตอย่างฉลาด สองพิธีกรวัยรุ่นอารมณ์ดี อ๋อม ดังใจ…