เด็กทั้ง 4 กลับมา “นาร์เนีย” อีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือ “เจ้าชายแคสเปี้ยน”

เด็กทั้ง 4 กลับมา “นาร์เนีย” อีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือ “เจ้าชายแคสเปี้ยน”

หนึ่งปีหลังจากการผจญภัยในดินแดนนาร์เนีย เวลาในนาร์เนียได้ผ่านไปแล้วกว่า 1,300 ปี ในช่วงที่พวกเขาไม่อยู่นั้น ยุคทองของนาร์เนียได้เลือนหายไปหลงเหลือเป็นเพียงตำนานเล่าขาน สัตว์พูดได้และสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายเป็นเพียงแค่ตำนานพื้นบ้าน และไม่มีใครพบเห็นราชสีห์อัสลานมาเป็นพันปีแล้ว เด็ก ๆ ทั้งสี่คนถูกเรียกตัวกลับมานาร์เนียโดยเจ้าชายแคสเปียน เพื่อต่อสู้กับ มิราซ ลุงผู้ชั่วร้ายของเขา ด้วยความช่วยเหลือจาก…