โมนาลิซ่าแห่งโลกนาฬิกา!? The Scott-Cumberland Tompion

โมนาลิซ่าแห่งโลกนาฬิกา!? The Scott-Cumberland Tompion

นาฬิกายิ่งราคาแพงเท่าไรก็ยิ่งมีความสวยงาม ซึ่งแต่ละเรือนก็มีเสน่ห์ให้น่าค้นหาในตัวของมัน และยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไร มูลค่าในตัวของมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น รายการ Welcome World พาไปดูนาฬิกาที่มีความสวยงามถึงขนาดได้ชื่อว่าเป็น “โมนาลิซ่า” แห่งวงการนาฬิกาก็ว่าได้ The Scott-Cumberland Tompion เป็นนาฬิกาที่ถูกสั่งทำโดยเจ้าชายจอร์จแห่งเดนมาร์ก ในช่วงยุคศตวรรษที่…